MOLDAGROTECH (spring)
MOLDAGROTECH (spring)
14.03.2018 - 17.03.2018
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXIV-a
MOLDAGROTECH (spring)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 22
(CIE "MOLDEXPO" SA)

PROGRAMUL

Expoziţiei Internaţionale Specializate

  „MOLDAGROTECH” (spring), ediţia a XXXII-a

15 – 18 martie 2017

 

 

Organizator:               Centrul Internaţional de Expoziţii  “Moldexpo” S.A.

Co-organizator:         Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

Sponsor General:      JM Invest Group SRL, dealer oficial KINZE in Moldova 

Partener media general: AGRO TV Moldova 

Suport media:     

 

15 martie, miercuri

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei „Moldagrotech” (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

11:00

Ceremonia oficială de deschidere a Expoziţiei internaţionale specializate  „MOLDAGROTECH”, ediţia a XXXII-a

Pav. central

 12:00 - 12:45

Seminar: Elaborări tehnico-ştiinţifice în mecanizarea agriculturii.

Organizator: ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

Sala de conferinţe,

pavilionul central

 13:00 - 14:00

Seminar: Noile prevederi şi principiile regulamentului de subvenţionare 2017.

Organizator: Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.

Sala de conferinţe,

pavilionul central

  14:00

Tombolă cu premii în baza biletelor de înregistrare.

 

Pav. central

 14:30 - 16:30

Seminar:

1. Alimentaţia taurinelor  - tehnică - furaje - producţie de calitate.

2. Tehnologia inovativă de conservare a deşeurilor organice.

Organizator: IP Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară.

Sala de conferinţe,

pavilionul central

16 martie, joi    

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei „Moldagrotech” (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

9:30 - 11:30

Briefing în cadrul evenimentului „Agrogeneraţie”.

 

1. Tema: Eficienţa energetică a produselor agricole

Referent: Cojuhari Nicolae, student an.3, UASM.

Conducător: Erhan Fiodor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, UASM.

       

2. Tema: Sporirea calităţii peleţilor de foc produşi din reziduuri agricole prin procedee termochimice

Referent:  PAVLENCO Andrei, doctorand an.3, UASM.

Conducători: MARIAN  Grigore, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, UASM.

Gudîma Andrei, cercetător ştiinţific LBCS UASM  

 

3. Tema: Contribuţii la modernizarea constructiei peletizorului şi răcitorului fabricii de peleţi în condiţiile Centrului de Perfecţionare în Domeniul Mecanizării Agriculturii, s. Paşcani, r. Criuleni.

Referent: Veveriţa Alexandru, student an. 3, UASM.

Conducători:  Țapu Veaceslav, doctor în tehnică, conferenţiar universitar;

Sclifos Sergiu, lector superior universitar.

 

4. Tema: Eficienţa modernizării organelor de încorporare la semănătorile pentru culturile cerealiere

Referent:  Dedov Ion, stud. an. 4, UASM.

Conducător: Gadibadi Mihail, doctor în tehnică, conferenţiar universitar int

 

Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Sala de conferinţe,

pavilionul central

10:00

Desfăşurarea Concursului „Util pentru Moldova”.

Aprecierea mostrelor de către Comisia de concurs.

Pav. central, spaţii exterioare

11:45 - 13:15

1. Seminar: Asigurarea calităţii biocombustibililor solizi prin procedee tehnologice avansate.

2. Masă rotundă: Aspectele ecologice ale agriculturii conservative.

3. Masă rotundă: Fertilizarea culturilor de câmp.

Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Sala de conferinţe,

pavilionul central

13:30 - 14:00

Seminar: Strategia de cercetare, inovare şi producere a seminţelor de porumb.

Organizator: IP Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"

Sala de conferinţe,

pavilionul central

  14:00

Tombolă cu premii în baza biletelor de înregistrare.

 

Pav. central

14:10 - 15:40

Seminar: Strategia de cercetare, inovare şi transfer tehnologic în horticultură, vinificaţie şi tehnologii alimentare.

Organizator: IP Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare.

Sala de conferinţe,

pavilionul central

16:00 - 16:45

Seminar: Servicii de evaluare a stării de calitate a învelişului de sol pentru diferite folosinţe cu utilizarea SIG.

Organizator: IP Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a solului "Nicolae Dimo"

Sala de conferinţe,

pavilionul central

17 martie, vineri    

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei „Moldagrotech” (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

9:30 - 12:30

Masa rotundă: Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a standardelor de viaţă în zonele rurale din Moldova. Dezvoltarea rurală - perspective

Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Misiunea Înalţilor Consilieri UE în Republica Moldova

 

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

10:30 - 11:30

Prezentare: Componente-cheie pentru însămânţarea de precizie.

Prezintă: Robert Derksen(SUA), Senior Sales Engineer - Kinze Europe.

Organizator: JM Invest Group SRL

Sala de conferinţe,

pavilionul central

12:00

Show-ul „Tractorul în acţiune”.

TEST - DRIVE

 

Spatiu exterior destinat pentru Test-drive

13:00 - 14:30

Seminar: Protecţia integrată a plantelor - segment important al tehnologiilor de cultivare a culturilor agricole.

Organizator: Direcţia protecţia plantelor şi siguranţa alimentelor de origine vegetală, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Sala de conferinţe,

pavilionul central

  14:00

Tombolă cu premii în baza biletelor de înregistrare.

 

Pav. central

18 martie, sâmbătă    

10:00 – 16:00

Programul expoziţiei „Moldagrotech” (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

10:00

Decernarea învingătorilor Concursului internaţional „Util pentru Moldova”.

Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova; Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A.

 

Pav. central

  12:00

Tombolă cu premii în baza biletelor de înregistrare.

 

Pav. central

 In fiecare zi:

·      Prezentări ale companiilor

 

Pav. central, spaţii exterioare