MOLDAGROTECH (spring)
MOLDAGROTECH (spring)
17.03.2023 - 19.03.2023
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXXI-a
MOLDAGROTECH (spring)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 211
(CIE "MOLDEXPO" SA)

 

PROGRAMUL

Expoziţiei internaţionale specializate

  MOLDAGROTECH (spring), ediţia a XXXVIII-a

11 – 14 martie 2020

 

Organizator:              Centrul Internaţional de Expoziţii  “Moldexpo” S.A.

Coorganizator:         Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova            

 

Partener media general:                 Partener media:         

 

Suport media: 

 

 

11 martie, miercuri

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring)

Pav. central, spaţiile exterioare

11:00

Ceremonia de deschidere a Expoziţiei internaţionale specializate  MOLDAGROTECH, ediţia a XXXVIII-a

Pav. central

12 martie, joi    

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

9:30 - 11:00

Briefing în cadrul evenimentului „Agrogenerație 2020 (spring)”

        ( Moderator: Melnic Iurie dr., conf. univ., , UASM)

 

1) Tema: Eficienţa irigării prin picurare a culturilor multianuale la întreprinderea Трессор

       Referent: LUGOVSCOI Iurii, student an. 4, UASM.

       Conducător: SCLEAR Piotr, dr., conf. univ., UASM

 

2) Tema: Particularități tehnologice de cultivare a castravetelui pe spalier

        Referent: FEDOSEEV Nicolae, student an. 3, UASM.

        Conducător: NOVAC Tatiana, dr., conf. univ., UASM 3)

 

3) Tema: Perfecționarea sistemului de mentenanță a utilajului agricol în condițiile Republicii Moldova

            Referent: ZÎRNESCU Constantin, masterand an. 1, UASM

            Conducător: MARIAN Grigore, dr.hab., prof. univ., UASM

 

4) Tema: Eficienţa echipamentului tehnologic în crearea parametrilor optimi de microclimat în compartimentul găinilor ouătoare            Referent: COBANU Victor, student an. 3, UASM.

            Conducător: SCLEAR Piotr, dr., conf. univ., UASM.

                               Melnic Iurie, dr., conf. univ., UASM.

Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova  

Sala de conferinţe,

pavilionul central

11:00

Desfășurarea Concursului „Util pentru Moldova”.

Aprecierea mostrelor de către Comisia de concurs.

Pav. central, spaţii exterioare

11:00 – 13:00

Seminar: Particularitățile mentenanței utilajului agricol în întreprinderile de tip dealer.

 

Responsabili: MARIAN Grigore, dr.hab.,prof. univ. (UASM),

                       NAZAR Boris, dr. conf. univ. (UASM),

                     MARIAN Teodor, director SRL Basadoro Agroteh.

 

Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova  

Sala de conferinţe,

pavilionul central

13:15– 14:00

Seminare:      l. Asigurarea producătorilor agricoli cu semințe calitative  de  porumb a hibrizilor competitivi marca Porumbeni.

                   2. Unele particularități de creare și implementare a

hibrizilor pentru zonele cu regim termic limitat.

                    3. Aspecte tehnologice noi la cultivarea porumbului în contextul schimbărilor climaterice"

 

     Organizator: I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”

Sala de conferinţe,

pavilionul central

13 martie, vineri    

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

09:30 – 11:00

Seminar: Tendințe actuale în dezvoltarea horticulturii

 

Responsabili: MANZIUC Valeriu, dr., conf. univ., (UASM)

                       VACARCIUC Liviu, dr., conf. univ. (UASM)

 

Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova  

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

13:00-15:00

Seminar: Sistem de cântărire la bord pentru determinarea sarcinii pe osie și greutatea brută în timp real

 

Organizator: Alex S& E SRL

 

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

14 martie, sâmbătă    

10:00 – 16:00

Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

11:00

Premierea învingătorilor Concursului internațional „Util pentru Moldova”.

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova; CIE „Moldexpo” S.A.

 

Pav. central

 In fiecare zi:

  • Prezentări ale companiilor

 

Pav. central, spaţii exterioare