MOLDAGROTECH (spring)
MOLDAGROTECH (spring)
11.03.2021 - 14.03.2021
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVII-a
MOLDAGROTECH (spring)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 101
(CIE "MOLDEXPO" SA)

Centrul  Internațional  de  Expoziții  C.I.E.  ,,Moldexpo"  S.A.  este  pusă  în  situația  de  a anunța despre sistarea oricăror activități de  organizare și  desfașurare a Expoziției Internaționale ,,MOLDAGROTEH" (spring) 2020, preconizată pentru perioadă 11-14 martie 2020.   

 

Anularea  desfașurării  Expoziției  Internaționale  ,,MOLDAGROTEH" (spring)-2020  vine  în  contextul  deciziei  adoptate  de  catre  autoritățile  publice  centrale competente  - Ministerul  Sănătații,  Muncii  și  Protecției  Sociale,  Agenția  Națională  pentru Sănătate  Publică și  Ministerul  Agriculturii,  Dezvoltării  Regionale  și  Mediului  cu referire  la

anularea oricăror manifestații  publice,  înclusiv expoziții,  decizie  adoptată la 9 martie  2020 și

respectiv 10 martie 2020.

Sistarea  expoziției  face  parte  din  acțiunile  autorităților  Republicii  Moldova  intru neadmiterea răspîndirii virusului COVID - 19.  Regretam  sistarea desfășurării  Expoziției  Internaționale   ,,MOLDAGROTEH" (spring)-2020, însă această decizie de  anulare  a oricăror manifestății și  activități publice este în afară controlului  C.I.E.  ,,MOLDEXPO"  S.A.

Vă aşteptăm la Expoziţia Internaţională Specializată MOLDAGROTECH - 2020 (Spring)

Stimate doamne, stimaţi domni,

Expoziţia Internaţională Specializată Moldagrotech" este un eveniment anual de prestigiu şi în ultimii 20 de ani determină vectorulde dezvoltare a agriculturii în Republica Moldova. Promovînd pe piaţa internă a tehnicii agricole calitative, Moldagrotech contribuie la realizarea proiectelor naţionale prioritare privind sporirea productivităţii agricole în republică.

Expoziţia se bucură de susţinerea oficială a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

 Prestigiul şi importanţa «Moldagrotech» sunt confirmate de :

- Semnul Asociaţiei Mondiale a Industriei Expoziţionale (UFI);

- Fidelitatea producătorilor şi distribuitorilor locali şi străini,care promovează branduri renumite;

- Rezultatele comerciale  înalte ;

- Prezenţa unui auditoriu ţintă.

Expoziţia reprezintă:

  • spaţiul de promovare a celor mai bune oferte în acest sector
  • posibilitatea optimă de examinare a ofertelor privind implementarea realizărilor ştiinţifice
  • lecţia practică pentru actualii studenţi care vor fi specialiştii de mîine
  • totalizarea anului agricol
  • generatoarea noilor idei
  • profitul comercial al întreprinderilor