MOLDAGROTECH (spring)
MOLDAGROTECH (spring)
11.03.2020 - 14.03.2020
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVII-a
MOLDAGROTECH (spring)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 23
(CIE "MOLDEXPO" SA)

 

PROGRAMUL

Expoziţiei internaţionale specializate

  MOLDAGROTECH (spring), ediţia a XXXVI-a

13 – 16 martie 2019

 

 

Organizator:              Centrul Internaţional de Expoziţii  “Moldexpo” S.A.

Coorganizator:         Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova            

 

Partener media general:                 Partener media:         

 

Suport media: 

 

 

13 martie, miercuri

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring)

Pav. central, spaţiile exterioare

11:00

Ceremonia de deschidere a Expoziţiei internaţionale specializate  MOLDAGROTECH, ediţia a XXXIV-a

Pav. central

  11:45 – 14:15

    Seminarul ”Agricultura conservativă în contextul neutralizării degradării solurilor și a sporirii fertilității cernoziomurilor”. Moderator: dr. Anatolie Tărâță

 

 1. Cadrul instituțional în promovarea și implementarea agriculturii conservative, dr. Iu. Moșoi, directorul IPAPS „Nicolae Dimo” - 7 min,

Discuții – 20 min

 1. Componenta sustenabilității solurilor în cadrul agriculturii conservative, dr. prof. univer., Gh. Jigău, președintele Societății Naționale a Moldovei de Știință a Solului – 7 min, 

Discuții – 20 min

 1. Fertilizarea solurilor în agricultura conservativă, cerc. șt. Leah Nicolai, directorul Școlii de Agricultură Conservativă „Ivancea”, Orhei – 7 min,

Discuții – 20 min

 1. Refacerea preventivă a stării de calitate a stratului arabil compactat pentru implementarea cu succes a agriculturii conservative, dr.hab., prof. univer. Cerbari Valerian, șef laborator Pedologie, IPAPS „Nicolae Dimo” – 7 min,

Discuții – 20 min

 1. Discuții finale - 15 min.

 

 Organizatori:  Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” și Societatea Națională a Moldovei de Știința Solului

Sala de conferinţe,

pavilionul central

 

  14:30 – 16:30

Conferință Demo: AgroBourse 360 și posibilitățile digitale ale acesteia în serviciul fermierilor din Moldova»

 Organizator: ALTIAD

 

 

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

16:45 – 17:45

Seminar:

 

 1. Particularitățile de alimentație a animalelor agricole în perioada de primăvară – Coșman Sergiu, șef al laboratorului Nutriție și tehnologii furajere, 30 min.
 2. Tehnologia producerii laptelui calitativ de vacă – Focșa Valentin, șef al laboratorului Tehnologii de creștere și exploatare a bovinelor, 30 min.

 

Organizator:  Institutul Ştiințifico - Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară

 

 

14 martie, joi    

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

9:30 - 11:00

Briefing în cadrul evenimentului „Agrogenerație 2019 (spring)”

        ( Moderator: dr., conf. univ., Melnic Iurie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova)

 

1) Tema: Inul pentru ulei – importanţa şi tehnologia de cultivare  

       Referent: IAŢÎŞIN Denis, student an. 3, UASM.

       Conducător: DUBIŢ Daniela, conferențiar universitar, UASM.

 

2) Tema: Utilizarea led-urilor cu spectru roșu-albastru la producerea răsadurilor de legume

        Referent: MALAI Cristian, student an. 3, UASM.

           Conducător: STIOPCA Oleg, conferențiar universitar, UASM.

 

3) Tema: Productivitatea sorgului zaharat în funcţie de schema de semănat

          Referent: STATNIC Mihail, student an. 3, UASM.

          Conducător: DUBIŢ Daniela, conferențiar universitar, UASM.

 

4) Tema: Lucrarea solului în plantaţiile multianuale

          Referent: FOCŞA Sergiu, student an. 3, UASM.

          Conducător: ARNAUT Vitalie, lector universitar, UASM.

 

Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

11:00

Desfăşurarea Concursului „Util pentru Moldova”.

Aprecierea mostrelor de către Comisia de concurs.

Pav. central, spaţii exterioare

11:30 – 13:00

Seminare:

1) ”Politici în domeniul protecției plantelor” – Veronica Tertea, șef al Direcției politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală din cadrul MADRM;

 2) ”Mijloace biologice de combaterea organismelor dăunătoare”  - Galina Vaculin, șef al filialei Î.S.”Protecţia Plantelor” din  or. Soroca.

 

Organizatori:  Direcția politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală din cadrul MADRM și filiala Î.S.”Protecţia Plantelor” din  or. Soroca

Sala de conferinţe,

pavilionul central

13:30 – 16:40

Seminar:

 1. Sortimentul culturilor pomicole, realizări și perspective –    

R. Cozmic - dr. șt. agr., șef laborator Ameliorarea genetică a speciilor pomicole, 30 min.;

 1. Ameliorarea genetică a  speciilor pomicole -  P.Terinti - colab. șt. ,30 min
 2. Producerea materialului săditor devirozat (VF) în R.M. - L. Prodaniuc dr. șt. agr., șef laborator Virusologie și protecția plantelor, M. Rapcea dr. hab., cercetător științific principal, 30 min;
 3.  Particularitățile sistemului de tăiere în livezile intensive și superintensive și tehnologii moderne pomicole - I.  Grosu dr. șt. agr. șef laborator Pepinierit și tehnologii moderne pomicole, 30 min;
 4. Elaborarea proiectelor pentru fondarea noilor plantații perene - M. Chisili - dr. șt.agr. șef laborator Ecologie și proiectare,  M. Rapcea - dr.hab. șt.agr. cercetător științific principal, 30 min,;
 5. Particularitățile procedeelor agrotehnice, utilizate la vița de vie - Andrei Botnarenco - cercetător științific, IȘPHTA, 20 min;
 6. Particularitățile protecției viței de vie în anul 2019 - Vitalie Cebanu – șef laborator Imunologie și protecția viței de vie,  20 min.

 

Organizator: IP Institutul Științifico - Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Sala de conferinţe,

pavilionul central

15 martie, vineri    

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

10:00 – 11:00

Seminar: Companiile agricole își pot îmbunătăți competitivitatea cu împrumuturi BERD și granturi UE.

 

Organizator: Linia de Creditare EU4Business-BERD

 

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

11:30 – 13:30

Seminar:  " Tehnologiile de acumulare și conservare a umidității. Îmbunătățirea structurii solului și optimizări în agronomie " –

Johann Tatzber. Fermier, agronom-consultant (Austria)

Organizator: AGROPROFI - TECH SRL

 

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

13:45 – 17:45

 Masă rotundă:

 1. Susținerea agriculturii ecologice în RM – Marcela Stahi, șef Serviciu producție ecologică și produse cu denumire de origine din cadrul MADRM;

Organizator:  Serviciul producție ecologică și produse cu denumire de origine din cadrul MADRM

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

16 martie, sâmbătă    

10:00 – 16:00

Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

9:30 – 11:00

Conferința:

       Prezentarea proiectului Programului de dezvoltare și promovare a agriculturii conservative pentru anii 2020-2025.

(Moderatori: Vasile Șarban, șef, Direcția politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală, MADRM;

Marin Grama, consultant superior, Direcția politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală, MADRM)

 

 

Organizatori:

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; 

Proiectul de Asistență Tehnică ENPARD în Republica Moldova.

Sala de conferinţe,

pavilionul central

11:00

Premierea învingătorilor Concursului internațional „Util pentru Moldova”.

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova; CIE „Moldexpo” S.A.

 

Pav. central

 In fiecare zi:

 • Prezentări ale companiilor

 

Pav. central, spaţii exterioare