MOLDAGROTECH (spring)
MOLDAGROTECH (spring)
17.03.2023 - 19.03.2023
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXXI-a
MOLDAGROTECH (spring)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 211
(CIE "MOLDEXPO" SA)
UNITATEA CONSOLIDATA PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD
bd. Stefan cel Mare si Sfant, 162, bir. 1303 MD 2004 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 22-50-46, 21-00-56

Fax: +373 22/ 87-16-59

Email: office@ucipifad.md

Site: www.ucipifad.md

țară: Moldova

Descriere

Obiectivul de bază al Programelor IFAD implementate in Republica Moldova este de a reduce sărăcia in zonele rurale prin crearea unor condiții favorabile pentru creșterea veniturilor celor mai săraci membri ai societății rurale, oferind acces la piețe, crearea de noi locuri de muncă și stimularea creșterii strategice a agriculturii in zonele rurale. Cele mai importante domenii de intervenție in cadrul Programelor IFAD sunt: acordarea de finanțare pentru dezvoltarea antreprenoriatului; dezvoltarea infrastructurii economice rurale prin acordarea de granturi competitive, care urmează să fie investite in construcția sau reabilitarea obiectelor infrastructurii publice; dezvoltarea lanțurilor valorice agricole prin furnizarea de informații și de sprijin financiar pentru dezvoltarea acestora; promovarea tehnologiilor conservative și ecologice de lucrare a solului; sporirea capacității de adaptare la schimbările climatice prin adoptarea tehnologiilor moderne de către fermieri; oferirea unei game largi de asistență tehnică (instruiri, consultanță).