MOLDAGROTECH (spring)
MOLDAGROTECH (spring)
13.03.2019 - 16.03.2019
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVI-a
MOLDAGROTECH (spring)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 21
(CIE "MOLDEXPO" SA)

PROGRAMUL

Expoziţiei internaţionale specializate

  MOLDAGROTECH (spring), ediţia a XXXIV-a

14 – 17 martie 2018

 

 

Organizator:              Centrul Internaţional de Expoziţii  “Moldexpo” S.A.

Coorganizator:         Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

Sponsor general:       JM Invest Group SRL, dealer oficial KINZE în Moldova  

Partener media general:                 Partener media:         

 

Suport media:        

 

 

14 martie, miercuri

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring)

Pav. central, spaţiile exterioare

11:00

Ceremonia de deschidere a Expoziţiei internaţionale specializate  MOLDAGROTECH, ediţia a XXXIV-a

Pav. central

  13:00 – 14:00

Masă rotundă:

”Agricultura ecologică – beneficii, oportunităţi, probleme”.

(Raportor: Alexei Micu, director)

Organizator: Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova

Sala de conferinţe,

pavilionul central

15 martie, joi    

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

9:30 - 11:00

Briefing în cadrul evenimentului „Agrogenerație 2018 (spring)” consacrat aniversării de 85 de ani de la fondarea UASM

         (Moderator: dr., conf. univ., Melnic Iurie)

1. Tema: Cercetarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai combinelor pentru recoltarea culturilor cerealiere. 

       Referent: ZÂRNESCU Constantin, student an. 3, UASM.

       Conducător: SERBIN Vladimir, profesor universitar, UASM.

2. Tema: Productivitatea porumbului pentru boabe în diferite sisteme de agricultură.

       Referent: MAZUR Mihail, student an. 3, UASM.

       Conducător: DUBIŢ Daniela, conferențiar universitar, UASM.

3. Tema: Utilizarea deşeurilor vegetale la obţinerea energiei termice şi electrice.

       Referent: REGUŞ Mihai, student an. 3, UASM.

       Conducător: ARNAUT Vitalie, lector universitar, UASM.

Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova.   

Sala de conferinţe,

pavilionul central

11:00

Desfăşurarea Concursului „Util pentru Moldova”.

Aprecierea mostrelor de către Comisia de concurs.

Pav. central, spaţii exterioare

11:30 – 13:00

Masă rotundă:  Protecția plantelor - realizări și perspective.

Organizator: MADRM – Direcția politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală

Sala de conferinţe,

pavilionul central

13:30 – 15:30

Seminar:

1) Agricultura Conservativă. Necesitatea, Dimensiunile și Implementarea (Rurac Mihail, doctor în științe agricole, conferențiar universitar, UASM).

2)   Soluții tehnice pentru tehnologii moderne din agricultură. (Cerempei Valerian, doctor habilitat în tehnică, director tehnic ICS ”JM Invest Group”, UASM)

3)  ”Azoter” în sporirea productivității si calității culturilor agricole. (Ilev Petru, doctor habilitat în agricultură, director științific ICS”JM Invest Group”, IP”ISPHTA”)

Organizator: ICS ”JM Invest Group”S.R.L.

 

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

  16:00 – 17:00

Seminar:

 1. Calitatea biocombustibililor solizi şi impactul asupra dezvoltării industriei producerii surselor regenerabile de energie. (Marian Grigore, Pavlenco Andrei, doctorand, cercet. șt. LBCS Gudâma Andrei).
 2. Formarea tăierii și întreținerea pomilor de cais și piersic. (Peșteanu Ananie, Manziuc Valeriu)

Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

 

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

16 martie, vineri    

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

10:00 – 11:00

Seminar:

 1. Producerea materialului săditor devirozat viticol și pomicol (Mihail Rapcea, Director adjunct IȘPHTA)
 2. Particularitățile protecției viței de vie în anul 2018 (Vitalie Cebanu, Șef laborator ”Protecția plantelor”)
 3. Implementarea tehnologiilor de cultivare a arbuștilor fructiferi. (Parascovia Sava, Șef laborator ”Căpșun și Arbuști fructiferi”)

Organizator: Instituția Publică Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare.

 

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

11:20 – 12:20

Seminar:

 1. Tehnologii moderne de preparare a nutrețurilor cu utilizarea utilajelor performante (Coșman Sergiu, Șef al Laboratorului Nutriție și tehnologii furajere).
 2. Principiile de bază în rentabilizarea exploatării ovinelor de rasa Karakul (Evtodienco Silvia, Cercetător științific coordonator în Laboratorul tehnologii de creștere și exploatare a ovinelor și caprinelor).

Organizator: Institutul Științifico-Practic de  Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară.

 

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

12:40 – 13:10

Seminar:

 1. Programul de granturi investiționale ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere”. (Maxim Pocaznoi, Consultant program de granturi).
 2. Programul de granturi post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor. (Igor Bujor, Consultant program de granturi).

Organizator: UCIMPA/Proiectul Agricultura Competitivă

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

13:30 – 14:00

Seminar:

 1. Suportul și oportunitățile de finanțare în cadrul Programelor IFAD. (Natalia Manea, Specialist dezvoltare Produse Financiare).
 2. Asistența financiară oferită producătorilor agricoli pentru sporirea capacităților de adaptare la schimbările climaterice. (Marcela Vatamaniuc, Specialist în Reziliența Climaterică; Vitalie Ababii, Specialist în Reziliența Climaterică).

Organizator: Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

14:00

Show-ul „Tractorul în acţiune”. Test-drive.

Concurs și tombolă cu premii de la compania KAMOTO SRL.

 

Spatiu exterior destinat pentru Test-drive

14:45 – 15:20

Seminar:

 1. "Realizări și perspective în asigurarea producătorilor agricoli cu semințe calitative a hibrizilor autohtoni de porumb". (Maticiuc Vasile, Director).
 2. "Hibrizii timpurii, creați în IF "Porumbeni" pentru export, în regiunile cu regim termic limitat". (Borozan Pantelimon, Șef de laborator).
 3. "Specificul tehnologiei de cultivare a porumbului în condițiile actuale a R. Moldova". (Meleca Anatol, Șef de laborator).

Organizator: Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

  15:30 – 15:50

Seminar:

 1. Elaborări tehnico-științifice noi pentru întreținerea culturilor multianuale și sectorul energetic. (Muntean Ion, Șef laborator „Mijloace tehnice”).
 2. Elaborări tehnico-științifice pentru protecția plantelor. (Beleuța Victor, Șef laborator).

Organizator: Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro".

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

  16:00 – 16:45

Seminar:

 1. Recomandări practice privind utilizarea durabilă a solurilor. (Dr.hab., prof. Cerbari Valerian, Șef lab. Pedologie).
 2. Sisteme de aplicare a îngrășămintelor minerale și organice (a deșeurilor) în asolamente de câmp. (Dr.conf. Lungu Vasile, Șef lab. Agrochimie; Dr.conf. Plămădeală Vasile, cerc.șt.cordonator). 
 3. Eroziunea solului: metode de combatere a eroziunii pe solurile în pante utilizate la vii și livezi (Dr.conf. Ecaterina Kuharuk, Șef Grupa Eroziunea solului).  

Organizator: Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo”.

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

17 martie, sâmbătă    

10:00 – 16:00

Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

11:00

Decernarea învingătorilor Concursului internaţional „Util pentru Moldova”.

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova; CIE „Moldexpo” S.A.

 

Pav. central

 In fiecare zi:

 • Prezentări ale companiilor

 

Pav. central, spaţii exterioare