MOLDAGROTECH (spring)
MOLDAGROTECH (spring)
14.03.2018 - 17.03.2018
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXIV-a
MOLDAGROTECH (spring)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
AGENTIA DE INTERVENTIE SI PLATI PENTRU AGRICULTURA (AIPA)
bd. Stefan cel Mare si Sfant, 162 MD-2012 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22 210-194

Email: patricia.guzun@aipa.md

Site: http://www.aipa.md/

țară: Moldova

Descriere

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, creată prin Hotărarea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010, este un organ administrativ, subordonat Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, responsabil de gestionarea resurselor financiare pentru susţinerea producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a agricultorilor de către stat. Agenţia exercită următoarele funcţii de bază: a) asigură derularea corectă şi legală a operaţiilor de gestionare a fondurilor alocate pentru susţinerea producătorilor agricoli; b) examinează solicitările şi materialele depuse de către solicitanţi şi eligibilitatea acestora de a beneficia de fonduri din partea statului, conform procedurilor şi regulamentelor stabilite; c) creează şi menţine Registrul exploataţiilor agricole; d) operează sistemul de control intern in scopul asigurării corectitudinii procedurilor şi sistemelor aplicate, precum şi performanţei actuale a acestora.